VALGET I BRASIL:

Stakkars Latin-Amerika

Bård Larsen Bård Larsen

"Lærdommen er at demokratier uten institusjoner som ikke kan motvirke korrupsjon på en skikkelig måte, til slutt vil møte en vegg av antidemokrati." Bård Larsen i VG.

Mislykket integrering svekker tilliten

Mislykket integrering svekker tilliten

I dette notatet gis en kort drøfting av tillit og innvandring i Norge.

Les mer »

Barnefamiliers økonomi

Barnefamiliers økonomi

Dette notatet ser på hvordan en barnefamilie med vanlig inntekt kommer ut i skattesystemet, og med velferdsstatens kontantytelser, sammenlignet med en familie uten barn. Notatet sammenligner situasjonen i 2017 med situasjonen i 1997, som er før mange store endringer ble iverksatt. Konklusjonen er at barnefamilier kom vesentlig bedre ut etter denne målestokken for 20 år siden enn i dag.

Les mer »
Velferd og den nordiske modellen » Flere artikler »
Økonomisk frihet og utvikling » Flere artikler »

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »