Venstres avis Liberal.no anmelder Åpen Verden

Tilhengere og motstandere av globalisering befinner seg på hver sin klode. Ikke bare tolker de fakta forskjellig. De er helt uenige om hva som er fakta. Jan Arild Snoen har via den nye tankesmien (tenketanken) Civita utgitt Norges første bok med en positiv holdning til globaliseringen som fenomen. «Åpen verden – et forsvar for globaliseringen» er en grundig kildebelagt bok, som bør bli obligatorisk lesning for alle som vil delta i globaliseringsdebatten.


Les hele anmeldelsen på hjemmesiden til Venstres medlemsavis:


http://www.liberal.no/200405/tekster/0080DA9E-000F8568

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »