Demokrati uten ondskap, etter norsk modell?

Norge har i mindre grad enn mange andre nasjoner i Europa fått erfare den totalitære ondskap. Dette kan ha skapt grobunn blant endel velmenende deltagere i vår samfunnsdebatt for den forestilling at ondskapen egentlig ikke finnes, men er i hovedsak resultat av triste ytre forhold, og at det gode i mennesket vinner frem bare verden forbedres tilstrekkelig, gjerne etter vår oppskrift, skriver Nina Witoszek i Aftenpostens kronikk 8.nov. Witoszek er forfatter, forskningsleder ved senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo og medlem av fagrådet i Civita. Les kronikken


http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article907001.ece

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »