Arbeidsplasser og vekst er viktigst

Vekst og arbeidsplasser er jobb nummer èn i Europa sier Barroso. Hvorfor handler ikke EU deretter, spurte Ann Metler, stifter og leder av tankesmien The Lisbon Council i Brüssel. Mettler var invitert av CIVITA til å foredra om utfordringene for Europa. Sentralt er spørsmålet om hvordan man skal legge grunnlaget for ny vekst og arbeidsplasser.


– Mettler er forsiktig optimist på tross av det ser temmelig dystert ut i hennes eget hjemland Tyskland. – Tyskland har offisielt fem millioner mennesker uten arbeid. Det virkelige tallet er antagelig åtte millioner. Det er til sammen 20 millioner arbeidsledige i EU og av disser er 18 pst under 25 år, sa hun.


Behovet for å pusse støvet av Lisboa-strategien, planen som gir oppskriften for hva slags politikk som skal bringe EU ut av bakevjen, er skrikende, mener Mettler.


Mettler kritiserer EU for å vike vekk fra målsettingen om å prioritere vekst og arbeidsplasser. Hun skylder dels på presset fra NGOer og ikke minst fagorganisasjonene som misforstår sammenhengen mellom sosialpolitikk og vekstpolitikk. – For dem er det en konflikt mellom å ha en sosial agenda og å sørge for arbeidsplasser, sa hun og la til at fagorganisasjonene spiller en overdreven rolle. I Frankrike er kun syv pst av arbeidsstyrken organisert – i Tyskland er det 20 pst. Hvert år mister fagorganisasjonenen i Tyskland over 300 000 medlemmer. – I en situasjon hvor servicesektoren står for 70 pst av GDP er det temmelig foreldet når så mye av dialogen om arbeidsmarkedet og næringslivets vilkår føres på fagorganisasjonenes premisser. Snart er alle fagorganiserte i Europa sysselsatt i offentlig sektor, sa hun.


Mettler kritiseret også rollen de store selskapene spiller. – Det er ikke rart at de store selskapene er lunkne ift en politikk for mer konkurranse. I Storbritannia er det giganten Nestlè som er nest største mottager av landbrukssubsidier fra EU, sa hun og la til at næringslivets organisasjoner må være mer aktive og tydeligere for å presse på for interessene til de små bedriftene. Hele 90 pst av alle bedrifter i EU har færre enn 10 ansatte. Dette er bedrifter som har alt å tjene på større satsing på utdanning, forskning og ikke minst en liberalisering av tjenestemarkedet.


 


Se hjemmesiden til The Lisbon Council ,


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »