Framtidens journalister også venstreorienterte

Hele 46 prosent av studentene på journalistutdanningene i Oslo og Volda, definerer seg selv et godt stykke til venstre på en politisk venstre-høyre-akse. Når man legger til at sju prosent av studentene oppgir at de befinner seg på «ytterste venstre», betyr det at over 50 prosent av dagens journaliststudenter definerer seg politisk et sted fra Arbeiderpartiets venstrefløy til AKP.
Et tankekors må det være at ingen, absolutt ingen, oppgir å befinne seg på ytre høyre, altså i Fremskrittspartiland.


Les hele artikkelen om venstreorienterje journalister i Journalisten

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »