Stykkprisbetaling og valgfrihet kan gi kortere ventetid og bedre kvalitet

En ny rapport Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) viser at stykkprisfinansiering og fritt sykehusvalg gir incentiver til konkurranse som kan gi kortere ventetid og bedre kvalitet. Rapporten er laget på oppdrag av Konkurransetilsynet.


Mer om SNFs rapport om konkurranse i spesialisthelsetjenesten her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »