Ytringsfrihet og satire

Det er nå ett år siden Jyllandsposten trykket karikaturtegningene av profeten Muhammed. Debatten om balansen mellom ytringsfrihet og religiøs toleranse fortsetter. I denne kronikken fra Jyllandsposten, basert på et essay utgitt av den danske tenketanken Cepos, spør Bjarke Viskum om ytringsfriheten bør inkludere religiøs satire.


Les kronikken her

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »