EU proteksjonisme – skor seg på fattige i Kina og Vietnam

Frihandelstilhengere gremmes over gårsdagens EU- beslutning om å innføre anti-dumpingtiltak mot sko importert fra Kina og Vietnam. Men det kunne vært enda verre.


EUs Peter Mandelson mente at anti-dumpingtiltakene burde vare i fem år og flere land mente EUs skoprodusenter burde skjermes over enda lengre tid. Så ble det to år. Kinesiske og vietnamesiske skoprodusenter straffes fordi italienerne ikke ønsker konkurranse. Hvem tror vel at italienske skoprodusenter er bedre i stand til å konkurrere om to år? Kina og Vietnam står ikke stille i mellomtiden.


Se også kommentaren i Financial Times

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »