Statens aktive eierskap

STOR RISIKO. Jeg har vondt for å tro at Regjeringen har som intensjon å endre grunnprinsippene for eierstyring. Skulle det skje, er risikoen stor for en betydelig verdireduksjon for statens andeler, skriver fagrådsmedlem i Civita, Egil Myklebust i Aftenposten.


Les hele artikkelen i Aftenposten her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »