Språk fremmer vekst

Ulikt vår egen regjering erkjenner EU betydningen av fremmedspråk for å fremme arbeidsplasser og vekst. Leonard Orban, ny EU-kommisær fra Romania, sier at det må være et mål at alle europeere behersker to fremmedspråk – «mother tongue plus two».


Les artikkelen om EUs satsing på fremmedspråk.


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »