Kommentar: FrP og Høyre tenker nytt om landbruk

Reformer i jordbrukspolitikken er nødvendige uavhengig av tilpasning til en fremtidig ny WTO-avtale. Derfor er det viktig at FrP og Høyre så tydelig viser vilje til reformer i jordbruket.


Norges manglende vilje til å reformere jordbrukspolitikken gjør at landet fungerer effektivt som bremsekloss for en ny multilateral handelsavtale. Norge har den tvilsomme æren av å være verdensmester i proteksjonisme.


Civita har rettet søkelyset på behovet for reformer i jordbrukspolitikken, bl.a. gjennom rapporten «Jordbrukspolitikken – moden for reform» av Norman Aanesland og Olaf Holm, som kan lastes ned gratis fra Civitas hjemmeside. Rapporten ble presentert på et frokostseminar i Civita hvor de landbrukspolitiske talsmennene for både Fremskrittspartiet og Høyre deltok, Hans Frode Asmyhr og Torbjørn Hansen.  


I dag beskriver Nationen hvordan Siv Jensen i debatt med landbruksminister Terje Riis-Johansen, tok til orde for en avskaffelse av markedsreguleringen for melk  Modig! Og det i en forsamling bestående av bønder Jæren. Partiformanenns forslag er i tråd med rådene i den nevnte rapporten fra Civita.


Ifølge Dagens Næringsliv i dag, samler Høyres Torbjørn Hansen krutt til et dokument-8 forslag om bedre vilkår for melkebønder som driver samdrift – en type kostnadseffektiv organisering av melkeproduksjon som Bondelaget og Senterpartiet ikke liker. Bra fra Høyre!  


Spørsmålet som må stilles er hvordan vi sikrer et livskraftig norsk jordbruk i en stadig mer global økonomi. Vi trenger debatt om reformer om hvordan norsk jordbrukspolitikk kan reformeres for å fremme friere og mer rettferdig handel, styrket eiendomsrett og økt selvhjulpenhet.


Dag Ekelberg


Mer om jordbruk på Civitas hjemmeside:


Melkemarkedet – konkurranse eller regulering, av Normann Aanesland og Olaf Holm


Landbruket liv laga? av Dag Ekelberg


Handelsbarrierer dreper, rapport fra tankesmien Center for The New Europe (CNE)


 


Mer om globalisering og handelsspørsmål


 


 


 


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »