Hvordan ser verden ut i 2025?

Civita i samarbeid med Polyteknisk forening avholdt i går plenumsmøte med over 250 deltagere på Håndverkeren.


Den amerikanske tankesmien Center for Strategic and International Studies (CSIS) har laget fremtidsscenariet «The Seven Revolutions», som ble presentert av prosjektleder Erik R. Peterson


Se mer om Seven Revolutions på prosjektets egen omfattende hjemmeside.


Prosjektet handler om de store og vesentligste områder hvor det vil skje endringer frem mot 2025: Befolkningsutvikling, miljøforvaltning, teknologi, informasjons- og kommunikasjonsflyt, økonomisk integrasjon, konflikt og styring (governance).


I «The Seven Revolutions» ser man på alternative fremtider og på utfordringene knyttet til dem.


Etter presentasjon ledet Aslak Bonde en engasjert samtale om fremtiden mellom tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsen, konsernsjef i Storebrand Idar Kreutzer og administrerende direktør i Norfund Kjell Roland.


 


 


 


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »