Amerikanske tilstander

”Som vi vet har amerikanere to til tre jobber for i det hele tatt å kunne overleve”, bemerket forskningssjef Tone Fløtten i en bisetning i sitt foredrag på FAFOs konferanse i anledningen forskningsinstituttets nylige 25-års fering . Antagelig var det få i salen som stusset på denne opplysningen som ikke har noen rot i virkeligheten. Mytene om Amerika har gode vilkår, skriver Dag Ekelberg i Minerva


 


Les hele artikkelen på Minervas hjemmeside

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »