EUROPA: Romatraktaten 50 år

Romatraktaten ble signert 25. mars 1957. EU feirer 50 år med fredelig samarbeid i Europa. I forbindelse med markeringen er det også laget et svært omfattende og imponerende nettsted om Europas nære historie og utviklingen av samarbeidet.


 


EU 50 år: TOGETHER since 1957

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »