PERSONVERN: Liten grunn til å juble

Datatilsynet har fremlagt sin personvernrapport for 2007. Rapporten refererer til en større internasjonal undersøkelse som viser at de nordiske landene har dårlig personvern. – Ingen grunn til å rope hurra, sier Lee Bygrave ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.


Undersøkelsen om personvernets stilling er gjennomført i 36 land. Norge er ikke blant landene men Lee Bygrave mener Norge ligger på omtrent samme nivå som Sverige. Sverige og Danmark kommer dårligst ut i EU.


200 eksperter har vurdert lover og regler i forhold til personvernet. Sverige kommer nest dårligst ut av alle EU-landene. Bare Storbritannia gjør det dårligere. Storbritannia havner på nivå med Russland og Kina.


Tyskland har best personvern av alle de 36 landene. Det skyldes ifølge Bygrave at personvernet i Tyskland er grunnlovsfestet. – Tyskland har dessuten en historisk ballast som gjør at man er ekstra nøye med personvern og databeskyttelse, sier Bygrave.


Personvernets svake stilling i Norden skyldes at vi er naive og litt dumsnille, mener Bygrave. I Norden har folk stor tillit til at det offentlige og private aktører håndterer personopplysninger på en forsvarlig måte.


Bygrave etterlyser en debatt om grunnlovsfesting av personvernet i Norge.


 


Se Datatilsynets personvernrapport for 2007


Mer av Lee Bygrave på Civitas hjemmeside:


Personvern etter 11. september


Frihet – samtalen fortsetter…


Mer om personvern på Civitas hjemmeside:


Storebror ser mer og mer, av Torkel Brekke


Frokostmøte 28.02.07: Personvern og terrorbekjempelse


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »