MINERVA FESTSKRIFT: Kristin Clemet 50 år

Kristin Clemet er 50 år! Minerva har i den anledning laget et festskrift med bidrag fra en rekke spennende bidragsytere som blant annet Kåre Willoch, Erik Solheim, Jo Benkow og Kjell Magne Bondevik.


 


Les mer om Minervas festskrift til Kristin Clemet. 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »