Frokostmøte 9/5: KAMPEN OM DET LIBERALE

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania onsdag 9. mai 08.00 – 9.45. SVs nestleder, Audun Lysbakken og Fremskrittspartiets 1. nestformann, Per Sandberg innleder til debatt.


 


Venstre kaller seg et sosialliberalt parti. Høyre er et liberal-konservativt parti. Fremskrittspartiet kaller seg et liberalt parti. SV snakker om liberal sosialisme.Men hva betyr det å være liberal – og hvordan blir de liberale verdiene forvaltet i norsk og europeisk politikk? Er de liberale ideene høyresidens eller venstresidens ideer? Hvilket parti er mest troverdig i kampen for det liberale? Er det forskjell på å være liberal og liberalistisk – og kan sosialismen være liberal?Vi inviterer til frokostmøte om liberal politikk. SVs nestleder, Audun Lysbakken og Fremskrittspartiets 1. nestformann, Per Sandberg innleder til debatt.


 


Det serveres frokost fra 07.45, og det blir anledning til å stille spørsmål.


 


Møtet finner sted på Café Christiania, Nedre Vollgt. 19 – Inngang i Stortingsgaten.


 


Velkommen!


 


Meld deg på her

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »