DEMOKRATI: Sør-Afrika = ANC ?

– Det er grunn til bekymring for den politiske utviklingen i Sør- Afrika. Opposisjonen til ANC og Mbeki opplever tøffere forhold. ANC har skapt et klima hvor kritikere stemples som rasister eller reaksjonære, skriver Marian L. Tupy, Afrika-ekspert ved Cato Institute.


Les Marian L. Tupys artikkel om Sør-Afrika


 


Marian L. Tupy er tilknyttet Cato Institutes Center for Global Liberty and Prosperity. Han har tidligere vært foredragsholder om bistandspolitikk hos Civita i 2005.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »