RUSSLAND: Homohets

Forbudet mot å la homofile og lesbiske demonstrere viser at Russland har langt igjen på veien mot liberalt demokrati.


Sist søndag demonstrerte knappe hundre mennesker mot Moskvas forbud mot å la lesbiske og homofile arrangere ”Gay Pride Parade”. Demonstrasjonen var også en markering for å rette oppmerksomheten mot homofiles – og lesbiskes rettigheter  i Russland. De fredelige demonstrantene ble møtt av en skur av egg og tomater fra russiske ultranasjonalister og andre skuelystne. Politiet gjorde ingenting for å beskytte demonstrantene. Tvert i mot ble flere arrestert, herunder den tyske parlamentarikeren Volker Beck fra De Grønne.


– Det viser seg igjen at grunnleggende menneskerettigheter blir systematisk satt til side i Putins Russland, erklærte De Grønnes partileder Claudia Roth.


En meningsmåling i Russland viser at et overveldende flertall (81 prosent) er motstandere av at homofile og lesbiske skal ha adgang til å demonstrere og avholde arrangementer som Gay Parade. Bare fem prosent sier at de ikke har noe imot denne type arrangementer.


Saken har vakt ekstra oppmerksomhet i Tyskland etter at en ledende kristeligdemokratisk politiker, Andreas Schockenhoff, uttalte at Beck kun hadde seg selv å takke for behandlingen i Russland, siden han hadde brutt et forbud mot å demonstrere. Angela Merkel reagerte og forlangte at Schockenhoff skulle unnskylde seg overfor Beck.


Beck parerte angrepet ved å uttrykke at lite hadde endret seg i DDR dersom Vest-Tyskland til enhver tid hadde respektert spillereglene til SED-regimet.


Flere politikere oppfordrer Angela Merkel til å ta opp spørsmålet om russiske homofiles- og lesbiskes demokratiske rettigheter med Vladimir Putin under G8-møtet i Heiligendamm.


Volker Beck gir seg ikke og reiser 10. juni, sammen med flere EU-parlamentarikere, til Warzawa for å demonstrere for homofiles- og lesbiskes rettigheter i Polen. Denne demonstrasjonen er også forbudt.


DE


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »