FROKOSTMØTE 21/6: Ungdomspartiene om næringslivets samfunnsansvar

Har næringslivet et samfunnsansvar og hvor går i så fall grensen for dette ansvaret? Og hva mener vi egentlig når vi snakker om næringslivets samfunnsansvar? Spørsmålene er behandlet av ungdomspartiene i pamfletten som Civita lanserte på et frokostmøte i dag med nærmere hundre engasjerte ungdomspolitikere i salen.


 

I tillegg til ungdomsledere og sentrale ungdomspolitikere deltok konsernsjef i Storebrand Idar Kreutzer, stortingsrepresentant Karin Yrvin (Ap) og Rolf Utgård i debatten.


Ungdomspartienes tilnærming til temaet avslører en tydelig skillelinje mellom høyre– og venstresiden. For leder i FpU, Trond Birkedal og UH-leder Torbjørn Røe Isaksen var utgangspunktet at bedrifter tar samfunnsansvar når de produserer varer og tjenester og dermed skaper arbeidsplasser og skatteinntekter for det offentlige. KrF-politikeren David Hansen, for anledningen representant for KrFU, understreket at samfunnsansvaret strekker seg lengre enn hva som til enhver tid måtte følge av loven.Idar Kreutzer hadde en pragmatisk innfallsvinkel i sin kommentar til ungdomspartienes innlegg: – Vi står foran store endringer i verden som endrer vilkårene for å drive næringsvirksomhet. Det må vi tilpasse oss og forsøke å forstå, sa han og la til at samfunnsansvar er mer enn filantropi. Han nevnte bl.a. investeringer i miljøteknologi som et eksempel på samfunnsansvar. – Storebrand skal skape økonomisk overskudd, men det er ikke likegyldig hvordan vi gjør det, sa han og understreket at selskapet har jobbet med CSR-spørsmål de siste tolv årene.


Karin Yrvin mente at forbrukermakt ikke er tilstrekkelig for å bidra til at bedrifter tar større samfunnsansvar. Det er behov for global regulering, mente hun, og viste til at dette er et internasjonalt problem. Derimot mente hun at Norge var et unntak og at vår samfunnsmodell, «den nordiske modellen», har gitt en tilnærmet optimal regulering av næringslivet.


Rolf Utgård savnet norske eksempler og bedre forståelse blant ungdomspolitikerne for hvordan næringslivet faktisk fungerer.


Det var en engasjert debatt med en fullsatt Christiania Café. Blant annet var det en i salen som hevdet at man ikke kan diskutere bedriftenes samfunnsansvar uten også å legge vekt på hvilket ansvar samfunnet har for bedriftene. 


Pamfletten «Ungdomspartiene om næringslivets samfunnsansvar» kan kjøpes via vår hjemmeside eller lastes ned her.


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »