PESSIMISME: Malthus på nytt

«Ny-Malthusianere» ser på mennesker som tikkende bomber. De er parasitter og forbruker jordens ressurser. Vi må redusere antallet mennesker i verden for å unngå den store miljøkatastrofen, hevder de. I denne artikkelen ser Frank Furedi nærmere på pessimistenes menneskesyn.


 


Frank Furedis artikkel

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »