LIKESTILLING: Kvinner med økt makt

– Kvinnene får økt makt i en kunnskapsbasert økonomi hvor også servicenæringen spiller en viktigere rolle. Kvinnefrigjøringen spiller selvsagt en viktig rolle for kvinnenes inntog i arbeidslivet, men kvinnene får også hjelp av den nye økonomiske modellen, hevder Anne Mettler, leder av den Brüssel-baserte tankesmien Lisbon Council i en artikkel i Wall Street Journal. Hun viser også til en ny studie fra USA som viser at nyutdannede kvinner i store amerikanske byer tjener bedre enn jevnaldrende menn med tilsvarende utdannelse.  

Les artikkelen til Anne Mettler i Wall Street Journal.

Mer om temaet på Civitas hjemmeside:

Se også:

Civita-rapporten: Like rettigheter er alltid rett 

Bok: Frihet – samtalen fortsetter

  

 

 

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »