IDÉER: Den glemte norske økonomen

Trygve J. B. Hoff (1895-1982) var en av grunnleggerne av Mont Pelerin Society, sammen med bl.a. Milton Friedman og Friedrich Hayek, og en markant røst i samfunnsdebatten – Han fortjener å bli bedre kjent, skriver Lars Peder Nordbakken i Minervas nettutgave.


Det kan knapt kalles for noe annet enn et stort idéhistorisk paradoks at det så langt er skrevet så forsvinnende lite om en av det forrige århundrets mest markante røster i den norske samfunnsdebatten, skriver Nordbakken.

Lese hele artikkelen

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »