POLEN: Must Now Wind Back the Power of the State


Det liberal-konservative partiet Civic Platform vant valget i Polen 21. oktober. Dette kan markere begynnelsen på slutten for populismen i Sentral-Europa, skriver Marian Tupy, policy analyst fra den amerikanske tankesmien Cato.

Marian Tupy er tidligere foredragsholde i Civita om temaet marked og fattigdomsbekjempelse i mai 2006. Tupy var også samarbeidspartner i forbindelse med CIVITAs Washington-seminar for unge politikere i desember 2005.

 

Les hele artikkelen "Poland Must Now Wind Back the Power of the State" her.

 

Les mer om tankesmien CATO her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »