LIKELØNN: Hvorfor skal alle etterligne menn?– Jeg synes ikke det tradisjonelle mannlige livsløpet skal være "gullstandarden" i likestillings- politikken. Jeg synes heller ikke at staten skal bry seg for mye. Staten bør ikke tvinge oss, og den bør slett ikke fremheve én levemåte som mer attraktiv enn den andre, skriver Kristin Clemet i Aftenposten. 

Les Kristin Clemets artikkel

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »