UBALANSE: Journalister for Obama

Kan vi forvente noe i nærheten av balansert dekning av den amerikanske valgkampen i norske medier? En undersøkelse blant norske journalister viser at kun to prosent ønsker Republikaneren John McCain som president. Resten av dem ønsker en Demokrat og helst Obama. Greit å ha i bakhodet når man følger norske mediers valgdekning.

Førsteamanuensis i sammenlignende politikk ved universitetet i Bergen, Gunnar Grendstad, sier at det en en kjent sak at journalister er venstrevridde.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »