TERRORLOV: Britisk ikke-liberal ørkesløshet


Med knapt flertall vedtok Underhuset å utvide perioden en terrormistenkt kan sitte i varetekt uten siktelse. Nå kan man risikere å sitte fengslet i seks uker uten siktelse, for så å bli løslatt uten forklaring. Dette har fått briter med liberale reflekser til å reagere skarpt. Den vanligvis lavmælte tidligere statsministeren John Major er ikke av dem som har for vane å blande seg inn i tide og utide i sine etterfølgeres politikk. Når han nå har rykket ut i The Times med en sterkt kritisk artikkel, vekker det desto større oppsikt:

 “The Government has been saying, in a catchy, misleading piece of spin: "If you have nothing to hide, you have nothing to fear." This is a demagogue`s trick. We do have something to fear – the total loss of privacy to an intrusive state with authoritarian tendencies. This is not a United Kingdom that I recognise and Parliament should not accept it.”

I en artikkel i Hoover Digest – ”Smiley`s People” –  skriver Timothy Garton Ash om hvordan det grunnleggende liberale Storbritannia har utviklet seg til det mest overvåkede samfunnet i den vestlige verden.
Timothy Garton Ash er ikke mindre kritisk enn Major til den nye loven. I en artikkel, som ble trykket i Dagbladet sist lørdag (ikke på nett foreløpig), hevder han at friheten blir kvalt i et forsøk på å redde den. Den vedtatte loven innebærer mindre frihet i bytte mot mindre sikkerhet, hevder han. Han omtaler loven som en ”øvelse i grumsete ikke-liberal ørkesløshet” som ganske sikkert vil bli avskaffet av en fremtidig konservativ regjering.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »