EU: Brüssel er problemet, ikke Irland

Professor og mangeåring Europa-politiker, Ralf Dahrendorf oppfordrer EU til å finne tilbake til verdiene for det europeiske samarbeidet: – Ta avskjed fra logikken til Monnet og Hallstein og finn tilbake til Churchill, Schuman, Adenauer og De Gasperi, skriver han i Neue Zürcher Zeitung. Det er ingen nødvendig automatikk i at EU vil utvikle seg i retning av en føderasjon.

Dahrendorf hevder at Brüssel er problemet i EU, ikke Irland. Revitaliseting av EU krever at man fjerner gapet mellom Brüssel og Europa. Organiseringen av EU har bidratt til en særegen kultur i Brüssel preget av høy kompetanse og liten relevans for borgerne, mener han.

Krampaktige forsøk fra Brüssel på å forme Europa går gang på gang i vasken. Istedenfor å lete etter det riktige folket som kan stemme for det Brüssel mener er riktig, bør man i Brüssel spørre seg hvordan EU kan fremstå som en sterk og klar stemme blant verdens frie stater. Folkeavstemingen i Irland var en test på om EU er i stand til å identifisere viktige spørsmål og finne felles løsninger.

Det er stor avstand mellom folks håp for det europeiske samarbeidet og EUs festtaler på den ene siden og Brüssels praksis på den andre siden. Dahrendorf trekker frem landbrukspolitikken (44 prosent av EUs samlede budsjett går til landbruket) og en rekke unødige reguleringer som folk har lite forståelse for.

– Det de fleste av oss forbinder med Europa har lite å gjøre med det EU bruker sine budsjetter på, hevder Dahrendorf.

Se også om Dahrendorf på Civitas hjemmeside:
https://www.civita.no/tema/filosofi/dahrendorf-783

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »