MODERNISERING: Mer helse for pengene


En ny rapport fra den svenske skattebetalerforeningen viser at svenske fylker kan spare opp til 21, 6 milliarder kroner dersom de utnytter potensialet til effektivisering i helsesektoren. Besparelsene kan oppnås, uten redusert kvalitet på tjenestene, dersom alle fylker blir like effektive som de beste fylkene. For en gjennomsnittlig svensk husholdning ville besparelsene kunne utgjøre en skattelette på over 4000 kr

Ved å studere tilgjengelig statistikk om svenske kommuner og landsting har Skattebetalarna studert hva som gjør at noen bruker skattepengene så mye mer effektivt enn andre.

Skattebetalarna gir følgende fire råd til landsting som vil utnytte ressursene bedre:

  •   Skap incentiver i virksomheten som gir alternativer til regelstyring
  •   Erkjenn betydningen av godt lederskap i virksomheten
  •   Bruk benchmarking aktivt
  •   Innfør et kunde – og brukerperspektiv på tjenestene

Økt produktivitet er løsningen for bedre helsetjenester, slår skattebetalerforeningen fast. De beregnede besparelsene ved effektivisering er i tråd med hva det svenske finansdepartementet selv har beregnet tidligere. I følge departementet (DS 2005:7) er potensialet for besparelser enda høyere – hele 30 milliarder kroner.

De landstingene som har lykkes best er de som har desentralisert både virksomhet og økonomi, satset på bonusordninger for de ansatte og forebyggende helsetiltak. Men, den kanskje viktigste reformen er innføring av brukervalgsordninger – muligheter for brukerne til selv å velge den beste leverandøren av helsetjenester.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »