FROKOSTMØTE: Ny kald krig?

– Svaret er nei. Vi går ikke inn i en ny kald krig. Begrepet kald krig bør forbeholdes den grunnleggende systemkonflikten som eksisterte mellom den kommunistiske og kapitalistiske verden. Det er farlig og feilaktig å bruke retorikken fra den kalde krigen om dagens situasjon. Men, det er ingen tvil om at Putin mener at Vesten har utfordret Russlands interessesfære, sa statssekretær Espen Barth-Eide (Ap) i sitt foredrag til de over to hundre fremmøtte på Civitas frokostmøte. Med i debatten var også professor Iver B. Neumann. Se foredragene.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »