EUROPA: Sosialdemokrati uten fremtid?


– Sosialdemokratene i Europa er ideologisk sett på defensiven. Avindustrialisering og større mangfold som følge av globaliseringen, utfordrer sosialdemokratenes kjerneverdier. Utfordringen er ikke partier på høyresiden, men oppblomstringen av sterke partier til venstre for sosialdemokratene i flere land, bl.a. i Tyskland, Danmark og Nederland, skriver Robert Taylor i det sosialdemokratiske magasinet Dissent Magazine.

Taylor, som er forfatter og tidligere journalist i Financial Times og The Observer, etterlyser fornyelse og sosialdemokratiske partier som offensivt kan putte "trygghet og tillit" tilbake på dagsordenen. Sosialdemokrater har alt for lenge latt seg rive med av høyresidens moderniseringsiver, individualisme og omfavnelse av markedsløsninger, mener Taylor i denne artikkelen hvor han ser kritisk på status for sosialdemokratiet i Europa

Les artikkelen

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »