YTRINGSFRIHET: Sannheten og det frie ord


LITTERATURFESTIVALEN. – Ja, jeg kommer til å delta på festivalen på Lillehammer neste år,selv om Holocaust-fornekteren David Irving skal snakke der, skriver prosjektleder i Civita Lars Fr. H. Svendsen.

SIGRUN SLAPGARD spør i et innlegg i Aftenposten tirsdag om norske forfattere vil ønske å komme til Norsk Litteraturfestival på Lillehammer neste år, siden den kjente Holocaust-fornekteren David Irving skal holde et foredrag der. For min egen del kan jeg svare bekreftende på dette spørsmålet. Litteraturfestivalen har spurt meg om å holde et foredrag med tittelen «Hva er sannhet?». Jeg har takket ja til invitasjonen, vel vitende at også Irving skal foredra der. La meg gjøre det klart at jeg på ingen måte liker Irving. Jeg betrakter ham som en løgnhals og sjarlatan som allierer seg med politiske krefter som står meg uendelig fjernt.

Frydet meg over tap.
Da Irving tapte det imbesile søksmålet han i 1999 anla mot forlaget Penguin og forfatter Deborah Lipstadt, som i en bok hadde omtalt Irving som en ekstremistisk og løgnaktig Holocaust-fornekter, frydet jeg meg. En vesentlig del av denne fryden var skadefryd over at saksomkostningene ruinerte ham økonomisk: Det var som fortjent. Derimot ble jeg oppbrakt da Irving ble arrestert i Østerrike og idømt fengselsstraff for Holocaust-fornektelse fordi et moderne demokrati rett og slett ikke bør fengsle folk for slikt. Kritikerne av Irving-invitasjonen synes ikke å ha fått med seg at han inviteres til festivalen, som har sannhet som sitt emne, i kraft av å være en løgner og sannhetsfornekter. Festivalledelsen har ikke uttrykt noen støtte til Irving, og det er ingen grunn til å tro at den skulle sympatisere med ham eller nazismen.
I Dagbladet 7. oktober skriver Andreas Wiese at en invitasjon av Irving for å diskutere sannhet er «som å diskutere dyd med en hallik». Selv tror jeg at det kunne være interessant å diskutere dyd med en hallik. Kanskje halliken kunne få Wiese til å forstå noe om dydens vesen som tidligere har gått ham hus forbi, selv om han slett ikke deler hallikens verdisyn.

Sannhetens vesen.
Og kanskje sjarlatanen Irving på sitt vis kan kaste lys over sannhetens vesen, i kraft av å representere dens motsetning. Det vil vi ikke vite før vi har hørt ham snakke om emnet. Det vil vi aldri få vite hvis den rungende majoriteten i debatten hittil får det som den vil, og invitasjonen til Irving blir trukket tilbake. Dette er også et spørsmål om ytringsfrihet, og her får Institusjonen Fritt Ord en spesiell rolle i denne saken. Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

Dårlig skjult trussel.
Sigrun Slapgard er også styremedlem i Fritt Ord, som har vært en av Litteraturfestivalens viktigste økonomiske støttespillere. Slapgard tror at «det kommer en diskusjon i Fritt Ord når den nye søknaden om sponsormidler kommer». Man behøver ikke å være særlig paranoid for å oppfatte dette som en dårlig skjult trussel om at festivalen kan miste sin støtte hvis ikke invitasjonen til Irving trekkes tilbake. Nå står det selvfølgelig Fritt Ord fritt å avgjøre hvilke prosjekter som betraktes som støtteverdige, men hvilket skrikende paradoks ville det ikke være hvis det frie ords fremste fanebærer og økonomiske støttespiller i Norge selv blir en trussel mot ytringsfriheten.

Artikkelen stod trykket i Aftenposten torsdag 9. oktober 2008.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »