USA: Boris for Obama


– Nå er det viktig å bedre USAs omdømme og styrke oppslutningen om markedsøkonomi og demokrati. Jeg tror Obama er bedre i stand til dette enn McCain, slik verden ser ut i dag, skriver Boris Johnson, Londons populære og fargerike ordfører i The Daily Telegraph.

Les artikkelen

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »