SKATT: Fagforening viser vei

– Statsbudsjettet er ekspansivt nok. Det er bedre med skattelette. Det vil hjelpe folk med betalingsproblemer. Det kan bidra til å hode handelen opp og det kan bidra til økt tillitt hos folk, sier leder i YS, Tore Eugen Kvalheim. I resten av verden diskuteres nå skatteletter som en viktig del av løsningen på problemene i verdensøkonomien. I Norge er det en fagforening som viser vei. Vil andre fagforeninger følge etter? Og hva med arbeidsgiverne? Kan vi få en ny verdiskapingsallianse?

Les utspillet fra YS

Les hvorfor skatteletter alltid er riktig

Skatt eller velferd – eller skatt og velferd?

Formuesskatten og jakten på de rike

Mer om skatt på Civitas hjemmeside

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »