NYTT CIVITA-NOTAT: En liberal kulturpolitikk

-Trangen til å få plass på statsbudsjettet kan ses som et sykdomstegn, som utslag av en for ekspansiv statlig kulturambisjon, slik Nicolai Strøm-Olsen i tankesmien Civita skriver i en ny rapport om behovet for en liberal kulturpolitikk. Flere finansieringskilder for både kultur og forskning kan gavne både kulturliv og kunnskapsproduksjon, ved å minske faren for at den kreative og skapende tanken blir ensrettet.

-Civita-skribenten hevder at «alt» er blitt kultur i Norge: Nå har vi behov for et «innsnevret kulturbegrep», der hva som ikke skal være det offentliges ansvar blir tydelig. Det er skarpt og betimelig konkludert, skriver kultur- og debattredaktør i Aftenposten, Knut Olav Åmås.

I Civita-notatet "En liberal kulturpolitikk" gjøres det rede for hvordan man kan legge til rette for at kulturlivet blir en autonom bestanddel i sivilsamfunnet, og for at sivilsamfunnet i større grad skal kunne ta ansvar for kulturlivet.

Last ned og les notatet her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »