KRISE: Offentlige utgifter – eller skattelette?


Om kort tid kommer regjeringens medisin mot finanskrisens realøkonomiske effekter: redningspakken. Beløpene kan forventes å være store, men vil de brukes på statlige prosjekter eller skattelettelser? Argumentene for skattereduksjon er bedre enn mange tror.  

Det er en vanlig misforståelse at penger brukt i offentlig sektor virker raskere og bedre enn penger brukt på å øke privat sektors yteevne og kjøpekraft. Man antar at privatpersoner sparer heller enn å bruke, og kommer derfor til at en stor andel av pengene som gis i skattelette ”forsvinner”, og ikke bidrar til økt etterspørsel.

Dette stemmer ikke med dataene. Greg Mankiw skriver i denne artikkelen at mens én krone brukt i offentlig sektor gir 1,4 kroner i økt økonomisk aktivitet, gir én krone redusert skatt en stimulans på 3 kroner. Altså, skattelette kan være mer enn dobbelt så effektivt som offentlige prosjekter. At skattelette i tillegg gir økt trygghet i krisetider, og er lettere å reversere, er hyggelige bieffekter. 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »