NYTT CIVITA-NOTAT: Flat skatt og økonomisk vekst


Skatt kan være enkelt eller komplisert. For de fleste OECD-land er det kompliserte skattesystemer som råder grunnen. Slik behøver det ikke være. Prinsippet om likhet for loven bør begynne å gjelde også i skattelovgivningen. En ytterligere gevinst fra likebehandling av skattebetalerne er økt økonomisk vekst – i gjennomsnitt er potensialet over ni prosent for OECD-landene. Flat skatt kan, gjennom bedre insentiver og reduserte kostnader, redusere dybden og varigheten på den nåværende globale økonomiske krisen.

Last ned notatet her: civita-notat_6_2009

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »