VIDEO: Frokostmøte med Gahr Støre


Torsdag 16. april innledet Utenriksminister Jonas Gahr Støre om regjeringens stortingsmelding om utenrikspolitikk, Interesser, ansvar og muligheter. Meldingen ble også kommentert av Vidar Helgesen og Janne Haaland Matlary. Blant temaene som ble drøftet var Afghanistan, proteksjonisme og internasjonal rett. Her kan du se video fra møtet.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »