OBAMA: De hundre første dagene


I dag har Barack Obama vært amerikansk president i hundre dager.
Samtidig viser en ny undersøkelse fra Pew Research Center at tiltroen
til frihandel er tilbake. På ett år er andelen amerikanere som mener
frihandel er viktig for landet økt med 9 prosentpoeng. 44 prosent mener frihandelen er bra for USA.

Les mer om undersøkelsen.

Du kan lese mer om Obamas politikk i Civita-notat nr. 11/2008, skrevet av Jan Arild Snoen.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »