USA OG EUROPA: Et hav av forskjeller?USA tror på det ubegrensede marked, Europa slår ned på kapitalismens
eksesser. Velferdspolitikk eksisterer ikke, eller fungerer dårligere, i
USA enn i Europa. Fraværet av en universell helseforsikring gjør at
amerikanerne lever i nød og dør unge. Fordi markedet dominerer i USA,
tar ingen hensyn til miljøet. Siden forskjellene er større, er
kriminalitet et større problem i USA enn i Europa. Slik oppfatter mange
europeere Amerika. Men stemmer stereotypiene? Britiske Prospect
Magazine har sett på statistikken.

Les artikkelen her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »