MIGRASJON: Pengeoverføringer i krisetidInnvandrere overfører langt mer penger til fattige land enn de rike
landene gir i bistand. Som en følge av finanskrisen kan vi frykte at
disse overføringene reduseres kraftig. "Myndighetene bør vurdere
skattelettelser som gjør at arbeidsgiverne beholder arbeidsinnvandrerne
på lønningslisten," mener den tidligere finske utenriksministeren og
Røde Kors-sjefen Pär Stenbäck. "Dette vil sannsynligvis være en mye mer
effektiv måte å støtte disse fattige landene på."

Les hele artikkelen her. Emnet behandles også i Civita-boken Migrasjon og frihet.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »