EU-VALGET: Lærdommer for venstresidenVenstresiden i EU er svekket etter valget. Hvorfor? Og hva kan
venstresiden lære av høyresiden? Philip Stephens forklarer: "Krav fra
venstre (og fra ytre høyre) om å reise barrierer mot globaliseringen
fikk bare begrenset støtte." "Hamring på kapitalismen tilfredsstiller
kanskje gamle ideologiske fordommer, men møter ikke velgernes behov for
velstand og rettferdighet. Markedets evne til å hente seg inn kommer av
dets evne til å tilpasse seg. Det er lærdommen for venstresiden"

Les hele artikkelen i Financial Times, her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »