CIVITA-NOTAT: Kan handel med mat redusere fattigdom?

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder beskyttelse av landbruket. Samtidig har mange av dagens fattige land sitt konkurransefortrinn i produksjon og eksport av mat. Kan økt handel med mat bidra til å redusere fattigdommen og sulten i verden?

Tidligere kjente argumenter for proteksjonisme i innledende faser av et lands utvikling har igjen kommet opp i debatten. I dette notatet vurderes noen av argumentene for beskyttelse av landbruket. Det presenteres også en bedre strategi for utvikling, fattigdomsbekjempelse og matsikkerhet for verdens fattige: handel.

Last ned notatet her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »