BISTAND: Fungerer bistanden?Inspirert av Dambisa Moyos bok Dead Aid har Financial Times
invitert til en debatt om bistand og utvikling. Moyo, Jeffrey Sachs,
Marian Tupy og Martin Wolf er blant deltakerne. Steve Radelet fra
tankesmien Center for Global Development skriver: "Spørsmålet "fungerer
bistanden" er egentlig kontraproduktivt, og tar fokus vekk fra det
viktigere spørsmålet: Når fungerer bistanden, og hvordan kan vi gjøre
den mer effektiv?"

Debatten finner du her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »