DEMOKRATI: Slipp sivilsamfunnet fri!Esther Dyson skriver om sivilsamfunnets rolle – i Russland, og også mer
generelt: "Utfordringene som møter sivilsamfunnets organisasjoner er
større i Russland enn mange andre steder, men utfordringene er de samme
overalt. … Disse organisasjonene er mest vellykkede når folk opptrer
som en del av sivilsamfunnet uten nødvendigvis å være profesjonelle i
‘frivillig sektor’".

Les hele artikkelen her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »