CIVITA-NOTAT: Retorikk og politikk


Det er forskjell på hva partiene sier. Men er det også forskjell på hvordan de sier det? Selv om dette synes klart for de fleste, er det sjelden vi finner noen begrunnelser for hva forskjellene består i. Dette notatet søker å tydeliggjøre forskjellene mellom partienes språk og retorikk med utgangspunkt i en analyse av partienes handlingsprogrammer for stortingsperioden 2009 – 2013.

Last ned og les Civita-notatet "Retorikk og politikk" her!

Les også Eirik Vatnøys kronikk i Aftenposten "Snakker vårt språk" her!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »