MIGRASJON: Fra hjerneflukt til hjerneflytTruer flyten av leger, ingeniører og andre høyt utdannede fra
utviklingslandene til rikere land veksten i de fattige landene? Mange
har ment det – derfor det negative begrepet "hjerneflukt". Men en ny
rapport fra Center for Global Development viser at migrasjonen også har
viktige, positive virkninger. Den tar også for seg hvordan både u- og
i-land kan få mest mulig ut av slik migrasjon.

Les hele rapporten her. Civita-boken Migrasjon og frihet tar også opp spørsmålet. Den kan lastes ned eller bestilles her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »