VANDRING: Er det for mye migrasjon?På sidene til The Economist debatteres for tiden problemstillingen Er det for mye migrasjon i verden? Demetrios
G. Papademetriou fra Migration Policy Institute mener ja, Danny
Sriskandarajah fra Royal Commonwealth Society nei. Sistnevnte skriver:
"There is little doubt that legal, organised and well-managed migration
can bring great economic benefits to receiving societies, immigrants
and their families, both at origin and destination. And in an
increasingly interdependent world, migration’s benefits that are not
directly economic, such as greater cultural, social and even political
understanding, cannot be ignored, though typically they are."

Hele debatten kan følges her. Les også Civitas pamflett Migrasjon og frihet.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »