MIGRASJON: UNDP argumenterer for vandringFNs utviklingsprogram, UNDP, gjennomgår i årets Human Development Report fordelene
og utfordringene ved migrasjon. Økt migrasjon til rike land kan, når
den er tilpasset landene selv, forsterke vandringens allerede
betydelige bidrag til menneskelig utvikling – for enkeltmenneskene, og
for både avsender- og mottakerlandene, hevder UNDP. Dette er også tema for
Civita-utgivelsen Migrasjon og frihet.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »