MAT: Færre handelsbarrierer gir stabile priserSvingningene i de internasjonale matvareprisene har store kostnader.
Kym Anderson argumenterer for at de fleste kraftige prisøkningene er
drevet av politikkendringer, som nye toller og subsidier, som gir
negative ringvirkninger. Økt frihandel vil gi mer stabile priser,
hevder han på VOX.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »